هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

سر فصل درس:

 1. اصول اولیه در هیدرولوژی – حوزه آبریز، فیزیو گرافی و خصوصیات حوزه آبریز
 2. بارندگی- اصول و مبانی هواشناسی، ایستگاههای بارانسنج، تحلیل نقطه ای و منطقه ای باران، منحنی های IDF ,DAD روشهای بر آورد بارندگی طراحی، روشهای آماری در برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP)
 3. اندازه گیری جریان
 4. رواناب- عوامل موثر در ایجاد رواناب، گیرشهای هیدرولوژیک، نفوذ، تبخیر  وتعرق، جریان زیر زمینی
 5. روابط تجربی بین بارش و رواناب، دبی پیک و روشهای برآورد دبی نپیک طراحی
 6. هیدروگراف – اجزاء هیدرگراف سیلٰ روشهای تحلیل هیدروگراف سیل، هیدرگراف واحد، هیدرگراف واحد لحظه ای، هیدرگراف واحد مصنوعی، روش SCS و سایر روشها برای برآورد رواناب
 7. روندیابی رودخانه و مخزن – روشهای هیدرولوژیک و هیدرولیکی
 8. هیدرولوژی برف، فرآیند ذوب برف، نقش ذوب برف در جریان رودخانه، روشهای تحلیل ذوب برف
 9. رسوبگذاری در مخزن
 10. روشهای طراحی هیدرولوژیک – هیدروگراف طراحی، بارش طراحی

.

منابع لاتین:

Chow, V.T., Applied hydrology, McGraw-hill, New York
Shaw, E., hydrology in practice, Van Nostrand Rein Hold, London UK, 1988
Matreja, K.N., Applied hydrology, MC Graw Hill publ
Viessman, W.et al, Introduction to hydrology, IEP, New York

.

منابع فارسی:

 1. هیدرولوژی پیشرفته، دکتر کارآموز و عراقی نژاد، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
 2. اصول هیدرولوژی کاربردی، امین علیزاده، دانشگاه فردوسی مشهد.
 3. هیدرولوژی مهندسی، محمد نجمایی، دانشگاه علم وصنعت.
 4. هیدرولوژی مهندسی، سید احمد میرباقری، دانشگاه شیراز.
 5. هیدرولوژی آبهای سطحی، سید محمود رضا بهبهانی، دانشگاه تهران.
 6. پرسش های چهار گزینه ای، علیرضا شکوری، موسسه دیباگران.
 7. هیدرولیک جریان در محیط های متخلخل، ابوالفضل شمسایی
 8. هیدرولوژی کاربردی، محمد مهدوی، دانشگاه تهران.
 9. مدل های هیدرولوژیکی، دانشگاه تهران
 10. سیستم های هیدرولوژیکی، وی- پی- سینگ، مترجم: محمد رضا نجفی، دانشگاه تهران

.

Jorunals

Journal of Hydrology, Elsevier
Journal of Hydrologic Engineering, ASCE
Hydrological Science Journal
Journal of Contaminant Hydrology
Nordic Hydrology
Journal of Hydrological Processes, John wiley
Journal of Environmental Hydrology
Water Research
Advances in water Resources
Water science and Technology
Journal of Hydraulic Eng, ASCE

.

مجلات علمی و پژوهشی:

 • مجله آب و فاضلاب.
 • مجله تحقیقات منابع آب.
 • مجله بین المللی مهندسی.
 • مجله تربیت مدرس.
 • مجله دانشکده فنی فردوسی مشهد.

طراحی هیدرولیکی سازه‌ها

هدف:

آشنا ساختن دانشجویان با انواع سازه های هیدرولیکی وابسته به یندها، سدها و بررسی اجمالی مسائلی که در طراحی هیدرولیکی و سازه های آن‌ها دخالت دارند.

سر فصل درس:

 1. آشنایی با انواع سازه های هیدرولیکی وابسته به بندها و سدها و مولفه های آنها و چگونگی هماهنگی آنها
 2. بررسی عوامل مختلف هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، زمین شناسی، ژئوتکنیکی در روند انتخاب محلٰ نوع سدها
 3. بررسی سرریزها وانواع آنها و عوامل موثر در طراحی آنها
 4. آبگیرها،تخلیه کننده ها و انواع آنها و عوامل موثر در طراحی آنها در سدها
 5. هیدرولیک انرژی گاهها
 6. آشنایی کلی با نیروگاههای آبی و تاسیسات مختلف آنها
 7. بررسی اجمالی روشهای اجرایی ساخت سازه های هیدرولیکی

.

.

برخی از کتابهای مرتبط با این درس در  ادامه معرفی می شود:

Design of Arch Dams

USBR

دانلود مستقیم فایل اصلی از سایت USBR

Design of Small Dams

USBR

دانلود مستقیم فایل اصلی از سایت USBR

Design of Small Canal Structures

USBR

دانلود مستقیم فایل اصلی از سایت USBR

Design of Gravity Dams

USBR

دانلود مستقیم فایل اصلی از سایت USBR

Hydraulic Design of Spillways

U. S. Army Corps of Engineers

Hydraulic Structures

Third Edition

P. Novak, A. Moffat, C. Nalluri, R. Narayanan

Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators

R. M. Khatsuria

Hydraulic Design of Side Weirs

RWP May , BC Bromwich , Y Gasowski & CE Rickard

Vorticity and Turbulence Effects in Fluid Structure Interaction

An Application of Hydraulic Structure Design

M. Brocchini & F. Trivellato

River Mechanics

Pierre Y. Julien

Breakwaters and Closure Dams

K. d’Angremond

F. C. Van Roode

The Future of Large Dams

Thayer Scudder

Design of Liquid Retaining Concrete Structures

Second Edition

R. D. Anchor

Hydraulics of Dams and River Structures

Farhad Yazdandoost, Jalal Attari

.

مهندسی محیط زیست

منابع اصلی درس:

۱- جزوه درسی مهندسی محیط زیست، دکتر رجائی

منابع فارسی:
۱- آلودگی دریا – رابرت. بی. کلارک – محمدعلی زاهد – زینب محمدی دشتکی – انتشارات نسق – ۱۳۷۹
۲- آلودگی محیط زیست – مینو دبیری – نشر اتحاد – ۱۳۷۵
۳- آلودگی هوا – د. ج. اسپدینگ – منصور کیان پور راد – مرکز نشر دانشگاهی تهران – ۱۳۷۱
۴- آلودگی هوا – منصور غیاث الدین – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۷۳
۵- آموزش بین المللی محیط زیست: تاریخچه، دانش پایه و روش های آموزشی آن – کمیسیون ملی یونسکو در ایران – ۱۳۷۰
۶- اثرات گلخانه ای و ازن سطحی – فاطمه ماه منیر شهرتاش – مؤسسه نشر جهاد – ۱۳۸۰
۷- اکولوژی و تاکسونومی گونه های فوزاریوم – حسین صارمی – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد – ۱۳۷۷
۸- بررسی آبزیان خلیج فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده کننده بر روی آنها (گزارش فاز اول) – جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز – انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی و دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی – ۱۳۶۲

۹- بررسی قابلیتهای درآمدزایی مناطق تحت مدیریت محیط زیست – زهرا انوری – انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان فارس – معاونت هماهنگی و برنامه ریزی –۱۳۷۸

۱۰- بررسی مسائل مربوط به جمع آوری و دفع زباله در شهر شیراز – مجریان طرح: ناصر بیدختی – پرویز منجمی – انتشارات دانشگاه شیراز – ۱۳۷۱
۱۱- پرندگان خاور میانه و خاور نزدیک – امین الله دیانی – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۶۷
۱۲- پوشش گیاهی مناسب برای شیبها و دیواره ها – درسای شریف – واحد آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران – ۱۳۷۱
۱۳- تالابها – طبقه بندی و حفاظت تالاب ها ( ارزشها و کارکردها ) – هنریک مجنونیان – انتشارات دایره سبز – ۱۳۷۷
۱۴- تصفیه فاضلابهای صنعتی – ویلیام وسلی – اکن فلدر – ایوب ترکیان – محمدتقی جعفرزاده – انتشارات شرکت شهرکهای صنعتی تهران – ۱۳۸۰
۱۵- توانهای محیطی ایران – محمدتقی رهنمائی – انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران – ۱۳۷۰
۱۶- جغرافیای جنگل های جهان – احمد مصدق – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۷۷
۱۷- جمع آوری باران و سیلاب در مناطق روستایی – سید محمد حسینی ابرُیشمی – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – ۱۳۶۸
۱۸- جنبه های زیست محیطی سیستم های ترکیبی بزرگ حرارت و قدرت – سازمان بهره وری انرژی ایران – انتشارات وزارت نیرو سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا ) – ۱۳۸۳
۱۹- iجنگل و مرتع – اSIDC مرکز انفورماتیک و مطالعات توسعه جنوب – انتشارات مرکز انفورماتیک و مطالعات توسعه دفتر برنامه ریزی – ۱۳۷۲

۲۰- حفاظت رودخانه ها – هنریک مجنونیان – انتشارات دایره سبز –۱۳۷۷

۲۱- خاک شناسی جنگل اثرات متقابل خاک و گیاه در ارتباط با عوامل زیست محیطی اکوسیستمهای جنگلی – منوچهر زرین کفش – انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع – ۱۳۸۰
۲۲- خاکشناسی کاربردی : ارزیابی و مورفولوژی و تجزیه کمی خاک – آب – گیاه – منوچهر زرین کفش – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۷۲
۲۳- خودرو و محیط زیست – محمود صافی – انتشارات افروز – ۱۳۷۶
۲۴- ذخیره گاههای زیستکره – هنریک مجنونیان – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۴
۲۵- راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده – هنریک مجنونیان – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست – تهران – ۱۳۷۸
۲۶- ۵۰ راه ساده برای نجات کره زمین (محیط زیست) – بررسی روزنامه نیویورک تایمز – سید رضا جمالیان – انتشارات چاپخش – ۱۳۷۱
۲۷- راهنمای آماده سازی پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده برای توریسم – جفری. آ. مک نیلی – هنریک مجنونیان – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۷
۲۸- راهنمای آماده سازی مناطق حفاظت شده کوهستانی ، کمیسیون پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده اتحادیه جهانی حفاظت – دونکن پور – هنریک مجنونیان – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۷
۲۹- راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه – سازمان محیط زیست مالزی – پرستو میراب زاده – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
۳۰- راهنمای بهسازی محیط در بلاهای طبیعی – محمد عصار – انتشارات : مرکز نشر دانشگاهی – ۱۳۶۹

۳۱- راهنمای فنی دفع مواد زائد خطرناک – معاونت امور محیط زیست انسانی – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۸
۳۲- روشهای مقدماتی آمار در علوم جنگل – فرانک فریز – عبدالرحمن حسین زاده – انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع – ۱۳۶۵
۳۳- زیستگاه ها و حیات وحش – هنریک مجنونیان – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۸
۳۴- زیستن در محیط زیست – جی. تی. میلر – مجید مخدوم – انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – ۱۳۶۹
۳۵- شناخت محیط زیست : زمین ، سیاره زنده – دانیل بوتکین – ادوارد کلر – عبدالحسین وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد – ۱۳۸۲
۳۶- ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در زمینه محیط زیست انسانی – تهیه کننده دفتر بررسی آلودگی هوا – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست معاونت امور محیط زیست انسانی – ۱۳۷۸
۳۷- طبیعت و تکنولوژی (دانستنیهای علمی به زبان ساده) – محمود عنبرانی – انتشارات آستان قدس رضوی – ۱۳۷۰
۳۸- طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور : پوشش گیاهی استان کردستان – فرهنگ قصریانی – انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع – ۱۳۷۸
۳۹- علل ضعف فیزیولوژی کاج تهران ( پارک چیتگر ) – علیرضا میربادین – حسین علی شیبانی – انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع – ۱۳۷۳
۴۰- کتاب سبز شهرداری : مدیریت شهری – احمد سعیدنیا – انتشارات سازمان شهرداریهای کشور – ۱۳۷۹

۵۱- مناطق خشک : ویژگیهای اقلیمی ، علل خشکی و مسائل آب – پرویز کردوانی – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۶۷
۵۲- منطقه حفاظت شده سیاه کشیم اکوسیستمی ویژه از تالاب انزلی – برهان ریاضی – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۵
۵۳- مهندسی محیط – ا کمالا – د. ل کانت رائو – حمید کاشانیان – انتشارات جزیل – ۱۳۷۲
۵۴- مهندسی محیط زیست – هوارد. س. پاوی – ایوب ترکیان – انتشارات کنکاش – ۱۳۷۴
۵۵- نرم تنان زمینی و رودخانه ای ایران – مهدی تجلی پور – انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی – ۱۳۶۱
۵۶- نرم تنان مرواریدساز خلیج فارس – مهدی تجلی پور – انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی – ۱۳۶۲
۵۷- نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع انرژی پایان پذیر – مجید احمدیان – انتشارات سمت – ۱۳۸۴
۵۸- هیدرولوژی رگبار در حوضه های شهری – عثمان آکان – سعید برومند نسب – انتشارات دانشگاه شهید چمران – ۱۳۸۰

توجه: کتابهای فوق از سایر سایت ها قابل دانلود میباشد.

منابع انگلیسی:

مجلات داخلی:

مجلات خارجی:

هیدرولوژِی مهندسی

هیدرولوژی مهندسی (آب شناسی)
Hydrologoy

 

هیدرولوژی (Hydrologoy) یا ئیدرولوژی یا آب‌شناسی از دو کلمه Hydro به معنی آب و Logos به معنی شناسایی تشکیل شده است و به معنای وسیع کلمه، علم آب است. یعنی علمی که در مورد پیدایش، خصوصیات و نحوهٔ توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند.

تعریفی از هیدرولوژی که به صورت عام رواج داشته باشد و مورد تائید انجمن دولتی علوم و فن آوری آمریکا نیز قرار گرفته‌است و برگزیده شده‌است، بدین صورت است که:

“هیدرولوژی علم مطالعهٔ آب بر روی کره زمین است و در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می‌کند.”

 

 • تاریخچه و تکامل آب شناسی  

  تا جایی که تاریخ نشان می‌دهد اولین تجارب آب شناسی مربوط به سومریها و مصریها در منطقه خاورمیانه است بطوری که قدمت سد سازی روی رودخانه نیل به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد در همین زمان فعالیتهای مشابهی در چین نیز وجود داشته است. از بدو تاریخ تا حدود ۱۴۰۰ سال بعد ازمیلاد مسیح فلاسفه و دانشمندان مختلفی از جمله هومر طالس، افلاطون، ارسطو و پلنی در مورد سیکل هیدرولوژی اندیشه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند و کم کم مفاهیم فلسفی هیدرولوژی جای خود را به مشاهدات علمی دادند.

 • کاربردهای هیدرولوژی

  امروزه این علم در طراحی و طرز عمل سازه‌های هیدرولیکی نظیر سدهای ذخیره‌ای و انحرافی، کانالهای آبیاری و زهکشی و پل، مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب،آبخیزداری، جاده سازی، طراحی تفرجگاه مسائل بهداشتی و فاضلاب شهری و صنعتی و زمینه‌های زیست محیطی بطور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

 • سرفصل درس هیدرولوژی مهندسی

            تعداد واحد: ۲

           نوع واحد: نظری – اجباری

           پیشنیاز:  مکانیک سیالات + آمار و احتمالات مهندسی

سرفصل درس: (۳۲ ساعت)

۱- معرفی هیدرولوژی، گردش آب در طبیعت

۲- آب و هوا و ریزشها جوی: جو و مشخصات آن، درجه حرارت فشار هوا وباد، رطوبت هوا و محاسبه مقدار آب قابل بارش، چرخش هوا، انواع جبهه‌ها

۳- بارندگی: انواع بارش‌ها، اندازه گیری مقدار بارش، رابطه شدت – مدت و فراوانی بارش، رابطه عمق- مساحت و تداوم  بارش، معرفی مقدار بارش حداکثر محتمل

۴- تبخیر و تعرق: عوامل موثر بر تبخیر، روش‌های تخمین مقدار تبخیر و تعرق

۵- نفوذ آب در خاک: مکانیسم نفوذ و معرفی عوامل موثر بر مقدار نفوذ، اندازه‌گیری مقدار نفوذ، شاخص های نفوذ

۶- آبهای زیرزمینی: تشکیل آبهای زیرزمینی، انواع سفره‌ها، ضرایب هیدرودینامیکی سفره‌ها، چاهها و هیدرولیک آنها، تعیین میزان آبدهی مطمئن چاهها

۷- هیدرومتری: اندازه گیری سرعت حرکت آب در رودخانه‌ها، محاسبه بده (دبی) رودخانه

۸- حوضه های آبریز و خصوصیات فیزیکی آنها: خصوصیات حوضه‌ها در رابطه با رواناب

۹- رواناب سطحی: رابطه بارندگی و رواناب، آبنمود و اجزای متشکله آن، ارائه روش های تخمین دبی حداکثر

۱۰- آبنمود واحد، چگونگی استخراج آبنمود واحد، آبنمود واحد مصنوعی و نحوه تهیه آن

۱۱- روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده های هیدرولوژی: پارامترهای مختلف آماری، معرفی توزیع‌های فراوانی و و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل سیلاب‌ها، تحلیل ریسک

 

 • منابع پیشنهادی درس: 

               – کتاب هیدرولوژی کاربردی ، دکتر امین علیزاده، چاپ سی ام، ۱۳۸۹

   

               – جزوه درسی هیدرولوژی مهندسی، دکتر رجائی

               – برای آنان که میخواهند بیشتر بدانند!

توصیه میشود منابع داخلی و خارجی مرتبط با درس هیدرولوژی و علم آب شناسی را از لینک زیر دانلود نمائید.
دانلود منابع تکمیلی علم آب شناسی

 • نرم افزارهای مرتبط با هیدرولوژی مهندسی:

http://hydrology.i8.com/

The programs are Zipped and you have to Unzip them after downloading.
To download the programs click on them.

If you cannot Unzip the programs download Winzip from here.

NOTE: Programs 1 to 8 are written by BASICA, to use these programs, run them in BASICA.

BASICA
(Program 3-1) Regression
(Program 15-1) Reservoir Routing
(Program 16-1) Moving Mean
(Program 16-2) Statestical Parameters
(Program 16-3) Probability Plot
(Program 1) Double Mass
(Program 2) Penman
(Program 3) Blaney
(Program 4) Throntwait
(Program 5) Gumble Distrubution
(Program 6) Lognormal Distributaion
(Program 7) S-Curve
(Program 8 ) Unit Hydroygraph

Stormwater Management and Design Aid (SMADA)  (Disk 1)
Stormwater Management and Design Aid (SMADA)  (Disk 2)
Stormwater Management and Design Aid (SMADA)  (Disk 3)
Stormwater Management and Design Aid (SMADA)  (Disk 4)
Stormwater Management and Design Aid (SMADA)  (Disk 5)

 • پروژه درس هیدرولوژی:

۲۰ سایت مرتبط با علم آب شناسی (هیدرولوژی) را بیابید (۱ نمره):    دانلود نمونه پروژه دانشجویی